Hjemmeside-grafik til Sinds Medicinrådgivning. Udført med den digitale malepensel.
Se mere på https://smr.dk/