Bestillingsopgaverne er velkomne udfordringer i mit malerliv.
At male dåbsgaven, sætte billeder på  en families liv på landet eller male et billede, der kredser om den sorg, som et barn eller ungt menneske kan møde for eksempel i forbindelse med at miste sin mor eller far. Sidstnævnte opgave fik jeg stillet af sognepræst Rikke Mai, som ønsker at bruge maleriet i sine sorg-samtaler med børn og unge. Jeg gav maleriet titlen “Skilleveje”.